Velkomen til Festspela i Geiranger

Vi gler oss til å ønskje velkomen til tilbake til nye festspeldagar 26.-29. september 2024! Ei feiring av ei verdsarvbygd, av stor musikk og unike mat- og naturopplevingar. Festspela i Geiranger vert arrangerte 
over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og 
uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Velkomen til Festspela, fire dagar fylt med stor kunst, fellesskap og 
gode opplevingar!

Nyheiter

Tilgjenge

Festspela er opptekne av godt tilgjenge for alle og arbeider kontinuerleg for dette. Her vil du finne informasjon vi håpar er nyttig.

Våre sponsorar

Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar