Velkomen til Festspela i Geiranger 2022

29. september – 01. oktober 2022 er det duka for eit nytt Festspel i Geiranger. Ei feiring av ei verdsarvbygd, av stor musikk og unike mat- og naturopplevingar. Festspela i Geiranger vert arrangerte over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Velkomen til Festspela!

Nyheiter

Vi ynskjer sjølvsagt å gjere det enklast mogeleg for våre gjester, difor opnar vi også for at de kan kjøpe billett på fleire måtar.

Våre sponsorar

Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar