Velkomen til Festspela i Geiranger 2022

29. september – 01. oktober 2022 er det duka for eit nytt Festspel i Geiranger. Ei feiring av ei verdsarvbygd, av stor musikk og unike mat- og naturopplevingar. Festspela i Geiranger vert arrangerte over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Velkomen til Festspela!

Nyheiter

Julekampanje

Kva kjøper du til den som har alt? No kan du kjøpe pakketilbod med Opningskonsert og Festkonsert på Festspela i Geiranger 2022!

Vi ynskjer sjølvsagt å gjere det enklast mogeleg for våre gjester, difor opnar vi også for at de kan kjøpe billett på fleire måtar.

Våre sponsorar

Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar