Velkomen til Festspela i Geiranger 2023

14.-17. september 2023 er det duka for eit nytt Festspel i Geiranger. Ei feiring av ei verdsarvbygd, av stor musikk og unike mat- og naturopplevingar. Festspela i Geiranger vert arrangerte over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Meir informasjon om program og billettar for 2023 kjem!

Velkomen til Festspela!

Nyheiter

Julekampanje

Kva kjøper du til den som har alt? No kan du kjøpe pakketilbod med Opningskonsert og Festkonsert på Festspela i Geiranger 2022!

Våre sponsorar

Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar