Velkomen til Festspela i Geiranger

Tusen takk til alle som besøkte Festspela i Geiranger i 2023! Datoen for neste år er allereie bestemt og vi gler oss til å ønskje velkomen til tilbake til nye festspeldagar 26.-29. september 2024! Ei feiring av ei verdsarvbygd, av stor musikk og unike mat- og naturopplevingar. Festspela i Geiranger vert arrangerte over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Meir informasjon om program og billettar for 2024 kjem!

Velkomen til Festspela!

Nyheiter

Tilgjenge

Festspela er opptekne av godt tilgjenge for alle og arbeider kontinuerleg for dette. Her vil du finne informasjon vi håpar er nyttig.

Våre sponsorar

Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar
Våre sponsorar