Smittevern under Festspela

Vi i Festspela i Geiranger er opptekne av at alle skal ha ein trygg festivaloppleving, og tek smittevern på alvor.

I nær dialog med smittevernmyndigheitene tilpassar vi festivalen til alle råd og regler som til ein kvar tid gjeld. Målet vårt er å skape uforgløymelege fellesskapsopplevingar, der vi er saman på ein smittevernsikker måte.

Dette gjer vi i Festspela:

 • Sørgar for at du kan halde god avstand (minst 1 meter) til andre
 • Sørgar for handsprit og såpe nok til alle
 • Begrensar kapasiteten i konsertlokala og sørgar for avstand mellom kvar husstand eller kohort.
 • Legg inn god tid til innslepp av publikum i konsertlokala, for å unngå kø og gi tid til desinfeksjon.
 • Sel billettar digitalt og skannar dei i døra, for minst mogleg kontakt.
 • Har oversikt over alle publikummarar og besøkande, for sikkerheits skuld. (Personopplysningar takast vare på av smittevernhensyn og brukast kun til smittesporing)
 • Har seteplassar på alle innandørs arrangement, og bordservering der det er aktuelt.
 • Har godt reinhald, gode rutiner, opplæring og informasjon til alle i stab og frivillege. (Vi har også godt samarbeid med kommuneoverlegen i Stranda kommune)
 • Gir god og grundig informasjon om smitteverntiltak.

Dette må du gjere:

 • Hald god avstand, minst 1 meter, til andre.
 • Sit saman med familien/husstanden, og pass på at det er minst 1 meter til neste gruppe.
 • Møt opp i god tid før konsertstart (husk at konserten startar på annonsert tid).
 • Vask hendene grundig og ofte, og bruk handsprit.
 • Host eller nys i albogen, ikkje ta deg i ansiktet og ta på minst mogleg.
 • Er du sjuk, litt snufsete eller pjusk? Hald deg heime, gi bort billetten din til nokon andre – og kom heller neste gong!

Alt blir bra. Velkomen til dei fyrste Festspela i Geiranger!