Det er fleire fordeler ved å vere med i venneforeninga til Festspela i Geiranger. Du støttar ein ny lokal festival, du får 25% rabatt på alle arrangement – og samtidig bidreg du til meir kultur i indre fjordstrøk. Medlemskapet kostar 200 kr per år per person. Du forpliktar deg ikkje til frivilleg arbeid. Fyll inn skjemaet under om du vil bli medlem.

Med ein gong du har sendt inn skjemaet kan du benytte deg av den rabatterte billettkategorien «Medlemer av venneforeninga». Faktura kjem årleg på epost til du seier opp medlemskapet.