Det er fleire fordeler ved å vere med i venneforeninga til Festspela i Geiranger. Du støttar ein ny lokal festival, du får tidligare tilgong på program og billettar, du får rabattar på utvalgte arrangement – og samtidig bidreg du til meir kultur i indre fjordstrøk. Medlemskapet kostar 200 kr per år for enkeltmedlemmar og 600 kr per år for familiemedlemskap. Du forpliktar deg ikkje til frivilleg arbeid. Fyll inn skjemaet under om du vil bli medlem. Veljer du familiemedlemsskap må du samtidig oppgi namn på dei andre familiemedlemmane.