(English text below)
Den legendariske samisk-norske artisten og aktivisten Mari Boine, som er blant dei mest anerkjente levande legender vi har, kjem til Festspela i Geiranger den 28. september 2024!

Mari Boine er kjend for å vere ein musikalsk pioner som bryt grenser her i landet. Ho passar ikkje lett inn i ein bestemt musikalsk kategori, men termen «Verdensmusikk» i den breiaste tydinga passar kanskje best. Boines musikk er inspirert av jazz, folkemusikk, rock og elektronika.

Mari Boine var nyleg med i TV2-suksessen «Hver gang vi møtes» i 2024, der ho stilte ved sidan av artistar som Ingrid Helene Håvik frå Highasakite, Matoma, Ramón, William Kristoffersen, Emelie Hollow og Odin Staveland frå Vamp. Programserien gav oss mange unike augneblinkar og spennande tolkingar frå Mari.

Boine har også nyleg gitt ut albumet «Amame» saman med ein annan norsk musikalsk storheit, pianisten Bugge Wesseltoft. Samarbeidet har fått ein fantastisk mottaking, og albumet har blitt omtala som eit av årets sterkaste, med terningkast seks frå fleire anmeldarar.

Etter mange år i musikkbransjen klarer Mari Boine framleis å overraske ved å finne fram til noko heilt nytt inni seg, noko vi aldri har høyrt før. Vi kan berre glede oss til ein kveld med ein av landets fremste stemmer og hennar framifrå band.

Tid: Laurdag 28. September 2024 kl. 17.30
Stad: Geirangersalen på Hotel Union Geiranger
Pris vaksen/barn: 490,-/100,-

Festspela 2024 presents legendary Mari Boine

The legendary Sámi-Norwegian artist and activist Mari Boine, one of the most recognized living legends we have, is coming to Festspela i Geiranger  on September 28, 2024!

Mari Boine is known for being a musical pioneer who breaks boundaries in this country. She does not easily fit into a specific musical category, but the term «World Music» in its broadest sense might be the most appropriate. Boine’s music is inspired by jazz, folk music, rock, and electronica.

Mari Boine participated recently in the TV2 hit show «Hver gang vi møtes» in 2024, where she appeared alongside artists such as Ingrid Helene Håvik from Highasakite, Matoma, Ramón, William Kristoffersen, Emelie Hollow, and Odin Staveland from Vamp. We were given many unique moments and exciting interpretations from Mari.

Boine has also recently released the album «Amame» together with another Norwegian musical giant, pianist Bugge Wesseltoft. The collaboration has received fantastic acclaim, and the album has been described as one of the year’s strongest, receiving top reviews from several critics.

After many years in the music industry, Mari Boine still manages to surprise by discovering something entirely new within herself, something we have never heard before. We can only look forward to an evening with one of the country’s foremost voices and her outstanding band.

Time: Saturday, September 28, 2024, at 17:30
Place: Geirangersalen at Hotel Union Geiranger
Price adult/child: 490,-/100,-