Vi gler oss til å ønskje velkomen til tilbake til nye festspeldagar 26.-29. september 2024! Ei feiring av ei verdsarvbygd, av stor musikk og unike mat- og naturopplevingar. Festspela i Geiranger vert arrangerte 
over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og 
uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Velkomen til Festspela, fire dagar fylt med stor kunst, fellesskap og 
gode opplevingar!